Verbindingskwaliteit


De verbindingskwaliteit van een provider vooraf met die van een ander vergelijken is heel moeilijk, dikwijls komt u pas achter de stand van zaken als u eenmaal aangesloten bent. Hier zijn enige kenmerken van onze aansluitingen.

Beschikbaarheid: 95% of hoger
Dit is de ondergrens. Het betekent dat ons inbelpunt in de avondspits niet meer dan 5% bezet mag zijn; m.a.w. minder dan 12 minuten totaal in de periode van 19.30 u tot 23.30 u.
Aan de hand van dagelijkse metingen wordt besloten wanneer nieuwe inbellijnen in dienst komen.
In de praktijk zijn wij vanaf de start eigenlijk nooit bezet geweest. De enige uitzondering is de periode september 1998 - februari 1999, toen de telefooncentrales van onze telecomaanbieder de gesprekken in de spits niet meer door konden geven. Het hoofdinbelnummer is nu weer gegarandeerd bezettonen-vrij. Wij werken aan een oplossing voor de laatste inbelnummers waar telefooncentrale-gerelateerde problemen nog spelen.

Onverwoestbare apparatuur
Als u op een avond bezig bent met Internet, en de verbinding valt weg omdat de server van de provider plat gaat, is dat natuurlijk pech. Maar als het te vaak gebeurt wordt het onwerkbaar.

Plex zet daarom alleen eersteklas apparatuur in, met gevolg dat wij vanaf de start nauwelijks apparatuur-gerelateerde downtime hebben gekend.

Proxy dienst
Veel populaire WWW-sites op Internet zijn overbelast en daardoor slecht bereikbaar. Met de proxy-dienst van Plex worden alle WWW-pagina's ook lokaal op onze systemen opgeslagen, zodat u er snel toegang tot krijgt onafhankelijk van de toestand van de oorspronkelijke server. (En u draagt een steentje bij aan het intelligent gebruik van Internet.)

Plex gebruikt nu 4e generatie proxy-programmatuur, met voldoende opslagruimte om alle opgevraagde pagina's ruim twee maanden vast te houden.

Gemonitorde bandbreedte
Onze bandbreedte is berekend op de piek. Dat betekent voldoende capaciteit op de momenten dat het het hardst nodig is, en dat Plex niet de vertragende faktor is in het ophalen van informatie vanaf Internet. Onze verbindingen worden dagelijks 3000 maal getest op beschikbaarheid en snelheid.
      

Last Modified:
Wed Mar 17 1999
webmaster@plex.nl