Consumentenvoorwaarden voor inbelverbindingen


Plex houdt meer dan gemiddeld rekening met uw belangen. Dit hoort volgens ons bij een gezonde bedrijfsvoering. Uniek is dat u na aanmelding kans maakt om gratis te Internetten...

Gegarandeerde respons
Als u Plex benadert met een opmerking of suggestie, dan krijgt u binnen één werkdag respons. Uw vraag wordt binnen tien werkdagen afgehandeld. Zo niet, dan krijgt u een maand Internet toegang gratis.

Snelle levering
Binnen drie dagen na ontvangst van uw opdracht moet uw account gebruiksklaar zijn. Zo niet, dan krijgt u een maand Internet toegang gratis.

Geen opzegtermijn bij automatische betaling
Omdat Plex volledig achter haar producten en dienstverlening staat, mag u op ieder moment uw inbelabonnement opzeggen als u Plex heeft gemachtigd.

Geen uurtarieven
Bij inbelabonnementen wordt een vast maandbedrag gehanteerd, zodat u achteraf geen ongewenste verassingen krijgt.

      

Last Modified:
Thu May 12 2005
webmaster@plex.nl